Wislawa Szymborska nie żyje

Wraz z wiadomością o jej śmierci w sieci zahuczało, i to - niestety - na patriotyczną nutę. Szymborskiej bronić nie trzeba, ale krytykom i lustratorom odpowiem  po włosku, czyli aluzją
Do Ministerstwa Kultury
  Donoszę, że ochotniczo my ukończyli akcję tępienia analfabetyzmu w powiecie.
Ostatni analfabeta ukrywał się w krzakach na Górce Piastowskiej, ale my go znaleźli.
Trochę się bronił, ale mu szwagier przyłożył kłonicą, a ja mu poprawiłem. Tak, że nie ma już analfabety.
  Przy wytępionym my znaleźli okulary i książkę w języku obcym pod tytułem 'Les Pensees'. Znaczy się nie umiał czytać po polsku.
  W kieszeni prawej miał legitymację Związku Literatów Polskich, ale ten Związek jest już dawno rozwiązany, znaczy się legitymacja nieważna.
  Dlatego prosimy o umorzenie śledztwa i przyznanie nam nagrody jako działaczom oświatowym w terenie.
Z alfabetycznym pozdrowiem
Ja i Szwagier


Donos 13 napisał Sławomir Mrożek. Pozostałe donosy zostały wydane przez Puls Publications w 1983 roku.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.