rozmiękczenie mózgu?


35 stopni, wiatru nie ma, cienia też, a zachwyt nad chwastami....

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.