Łąka

W małej kapliczce w polu, płakała figurka. Zaczęto piegrzymki do cudu. Wybudowano kościół, przeniesiono doń płaczącą figurkę. Postawiono też nową kapliczkę z obrazem upamiętniającym tłumy. Nie sposób doszukać się tej pierwszej, starej kapliczki. Czy stała tam, gdzie teraz świeci rokokowa świątynia? A może jej fundamenty posłużyły do wybudowania nowej? Przewodniki milczą na ten temat.


Wies czyli łąka: kościół rokokowy, wybudowany w/g planów i pod zarządem Domenikusa i Johanna Zimmermanóww roku 1754, sztukaterię i freski skończono 10 lat później. W 1983 roku Wieskirchewpisano  na listę UNESCO. Co Wieskirche ma do Włoch? Absolutnie nic jeśli wykluczy się obecność parkujących pod kościołem Włochów i zignoruje sałatkę z mozzarellą na menu w restauracji.

Więcej zdjęć na Don’t shoot!  i (nie)obiektywnie

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.