w Kampanię (c.d)

czy widzieliście kiedyś The Twilight Zone? Krótkie filmy o wydarzeniach, które zaistniały na granicy dnia i nocy? Bo my, w projekcie zwiedzania Kampanii, trafiliśmy do Twilight Zone. Po włosku: Buonalbergo :-) Byliśmy tam tuż przy końcu niedzielnej siesty. Jeśli mnie pamięć nie myli, nie widzieliśmy ludzi. Nie słyszeliśmy głosów. Spotkaliśmy jedynie dwa koty. Twighlight Zone.Buonalbergo leży jakieś 30-40 km na wschód od Benevento, u podnóża Appeninów. Podobno zachowały się w nim mury twierdzy lombardzkiej, której nie udało się nam znaleźć.

Ze słownika:
bu'ono (a), buono
1) good un buon pranzo: a good lunch; (stai) buono: be good; che buono (cibo)!: this is nice!
2) (benevolo) buono (con): good with, kind to
3) (giusto, valido) right; al momento buono: at the right moment
4) (adatto) buon a/da: fit for/to; essere buon a nulla: to be no good- or- use anything

al'bergo ghi,
hotel; albergo diurno: public toilets (with washing and shaving facilities etc); albergo della gioventu: youth hostel

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.